Please go to https://www.vitaminworld.com/vitamins/letter-vitamins/vitamin-c/